5.8 Tuotantokäsikirjoitus

Kun tilaaja on hyväksynyt lopullisen asiakäsikirjoituksen, se laajennetaan tuotantosuunnitelmaksi. Tuotantosuunnitelman keskeisin dokumentti on tuotantokäsikirjoitus. Se on yleensä tarkka tekijöille laadittu ohje tuotantoon liittyvistä asioista. Tuotantokäsikirjoituksen pohjalta määritellään rakenne, laajuus, mediaelementit, visuaalinen ulkoasu ja materiaalin tuottaminen. (Esim. Lukkari 2004, 105 -108.) Pääosin tuotantokäsikirjoituksen sisältö on jo olemassa kun siirrytään tuotantokäsikirjoitusvaiheeseen. Tuotantokäsikirjoitus ohjaa verkkopalvelun tekijää “kokoamaan” lopullisessa asiakäsikirjoituksessa määritellyllä tavalla.

Perusideana on se, että kukin tuotantoon osallistuva saa ohjeistuksen oman työnsä tueksi. Esim. äänisuunnittelija pystyy toteuttamaan tarvittavat äänet. Tuotantokäsikirjoitus toimii myös dokumenttina tehdyistä ratkaisuista. Hyvin tehty ja kommentoitu tuotantokäsikirjoitus sisältää arvokasta tietoa seuraavaa projektia varten. Tuotantokäsikirjoitusta ei yleensä esitellä tilaajalle.

Tuotantokäsikirjoitus pitää sisällään seuraavat asiat:

 • Mediaelementtien tuotanto-ohjeet
  • Videoiden, kuvien, äänen tuotanto-ohjeet, pakkausmenetelmät
  • Animaatioiden ja videoiden kuvakäsikirjoitukset
  • Tiedostomuodot ja ohjelmalisäkkeet (plug-in)
 • Verkkopalvelun rakenne, rakenteessa liikkuminen, toiminnallisuus
  • Tuotannollisia ohjeita
  • Materiaalin varmuuskopiointi
  • Materiaalin hallinta tuotantovaiheessa (aineistojen sijainti)
  • Käytetyt tiedostomuodot
  • Käytetyt ohjelmistot, versiot, ohjelmointikielet jne.
 • Visuaaliset ohjeet:
  • Perusasettelu (lay-out)
  • Kuvakoot
  • Tiedostomuodot
  • Värimäärät
  • Väripaletit, pakkausmuodot

Liitteeksi tuotantokäsikirjoitukseen liitetään myös tekninen määrittelydokumentti.

Tuotantokäsikirjoitus laaditaan usein lomakkeen muotoon esim. “screen-by-screen” lomake. Myös ruutusuunnittelua käytetään. Tällöin asiakäsikirjoitus “kasvatetaan ” vähitellen ruutusuunnitelmasta sarakemalliseksi tuotantokäsikirjoitukseksi.

Lisätietoa tuotantokäsikirjoituksesta

Lähteet:

 • Lukkari, U. 2004. Digitaalisen sisältötuotantoprojektin hallinta. Helsinki: Edita Publishing Oy.